Avustralya ve Karbon Piyasası

Temiz Enerji Kanun Paketinin Kasım 2011’de Avustralya Parlamentosundan geçmesi ile Avustralya hükümeti 2020 kadar net emisyon azaltım hedefini, 2000 yılı…

EU–ETS 2030 Vizyonu

2013 yılından itibaren 3. Aşamanın başlamasıyla, havacılık sektörü, EU-ETS uygulanma kapsamına dâhil edilmiştir. EU-ETS sisteminin en büyük sera gazı salımlarını…